Skupina Úsvit

Jste zde

» Členská schůze

Členská schůze

Program:

  • Stav hospodaření skupiny do 31.8. 2017 - plnění rozpočtu, zrušení účtu MONETA, přehled závazků ....
  • Vyúčtování LT - stav čerpání fin. prostředků, příprava podkladů pro kontrolu, termín uzávěrky  hospodaření LT
  • Návrh aktivit skupiny na období 09 - 12/2017
  • Příprava Členské schůze
  • Pronájem TZ pro akci SVATBA
  • Plán čerpání finančních prostředků na TZ, klubovnu atd....
  • Hodnocení činnosti za první pololetí 2017
  • Diskuze