Skupina Úsvit

Jste zde

» LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2021

LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2021

KONDOR, skupina ÚSVIT bude pořádat pro děti od 6 do 17 let

L E T N Í  S T A N O V Ý  T Á B O R

v termínu: 01. 08. - 14. 08. 2021

na naší táborové základně v  ŽELEZNICI, v Královéhradeckém kraji

Cena:      4.000,- Kč

Náš stanový tábor má technické zázemí v pevných stavbách (kuchyň, jídelna, umývárna, záchody, srub), děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech. Výhodou tábora je malý dětský kolektiv (do 40 dětí), stabilní táborový personál s dlouholetou táborovou praxí. Zdravotní péči zajišťuje profesionální zdravotník. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, úrazové pojištění a personál tábora. Děti mladší 7 let se mohou zúčastnit tábora po předchozí telefonické dohodě rodičů s vedoucím tábora.

Další informace u vedoucího tábora Ivara Fišera na telefonu: 602 621 812 nebo e-mail: ivar@skupinausvit.cz.

Informace k LT najdete na těchto stránkách budou v záložce Tábor Úsvit zveřejňovány další potřebné dokumenty k LT (nástupní list, potvrzení o zdravotní způsobilosti …) a informace k táboru (táborový řád, jídelníček, informace k odjezdu, táborová hra …).

V případě, že by se tábor nekonal budou zaplacené poplatky vráceny.

Příjem závazných přihlášek byl ukončen