Skupina Úsvit

Jste zde

» LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2019 - tábor je již obsazen

LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2019 - tábor je již obsazen

KONDOR, skupina ÚSVIT pořádá pro děti od 6 do 17 let

L E T N Í  S T A N O V Ý  T Á B O R

Termín:  27. 7. - 10. 8. 2019

Kde: městečko Železnice u Jičína, Královéhradecký kraj.

Cena:      3.890,- Kč

Celotáborová hra: "ŠKOLA ČAR A KOUZEL V ŽELEZNICI"

Náš stanový tábor má technické zázemí v pevných stavbách (kuchyň, jídelna, umývárna, záchody, srub), děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech. Výhodou tábora je malý dětský kolektiv (do 40 dětí), stabilní táborový personál s dlouholetou táborovou praxí. Zdravotní péči zajišťuje profesionální zdravotník. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, úrazové pojištění a personál tábora. Děti mladší 7 let se mohou zúčastnit tábora po předchozí telefonické dohodě rodičů s vedoucím tábora.

Další informace u vedoucího tábora Ivara Fišera na telefonu: 602 621 812.

 

Další potřebné dokumenty k LT (nástupní list, potvrzení o zdravotní způsobilosti …) a informace k táboru naleznete zde (táborový řád, jídelníček, informace k odjezdu ….).

Uzávěrka závazných přihlášek 30.04. 2019