Skupina Úsvit

Jste zde

» LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2020

LETNÍ TÁBOR ÚSVIT 2020

KONDOR, skupina ÚSVIT pořádá pro děti od 6 do 17 let

L E T N Í  S T A N O V Ý  T Á B O R

 

Termín:  01. ​08. - 15. 08. 2020

Kde: městečko Železnice u Jičína, Královéhradecký kraj

Cena:      3.950,- Kč

Náš stanový tábor má technické zázemí v pevných stavbách (kuchyň, jídelna, umývárna, záchody, srub), děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech. Výhodou tábora je malý dětský kolektiv (do 40 dětí), stabilní táborový personál s dlouholetou táborovou praxí. Zdravotní péči zajišťuje profesionální zdravotník. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, úrazové pojištění a personál tábora. Děti mladší 7 let se mohou zúčastnit tábora po předchozí telefonické dohodě rodičů s vedoucím tábora.

Další informace u vedoucího tábora Ivara Fišera na telefonu: 602 621 812 nebo e-mail: ivar@skupinausvit.cz.

 

Závaznou přihlášku vyplňte zvlášť pro každého účastníka prostřednictvím tohoto dotazníku. 

Další potřebné dokumenty k LT (nástupní list, potvrzení o zdravotní způsobilosti …) a informace k táboru (táborový řád, jídelníček, informace k odjezdu ….) budou zveřejňovány zde na stránkách skupiny úsvit.

 

Uzávěrka závazných přihlášek 30.04. 2020