Skupina Úsvit

Jste zde

» LETNÍ KEMPY 2021

LETNÍ KEMPY 2021

KONDOR, skupina ÚSVIT bude pořádat pro děti od 6 do 17 let

L E T N Í  K E M P Y

v termínu: 01. 08. - 07. 08. 2021 a 07.08. - 14.08. 2021

na naší táborové základně v  ŽELEZNICI, v Královéhradeckém kraji

,,Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“

Cena:      zdarma

Náše stanové Kempy mají technické zázemí v pevných stavbách (kuchyň, jídelna, umývárna, záchody, srub), děti jsou ubytovány po dvou v podsadových stanech. Výhodou kempů je malý dětský kolektiv, stabilní táborový personál s dlouholetou táborovou praxí. Zdravotní péči zajišťuje profesionální zdravotník. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, doprava zpět z kempů do Prahy. Letní kempy jsou zdarma pro dětí navštěvující základní školu - 1. až  9. ročník (nebo víceletá gymnázia do úrovně 9 třídy).

Další informace u vedoucího skupiny Ivara Fišera na telefonu: 602 621 812 nebo e-mail: ivar@skupinausvit.cz.

Informace k organizaci LETNÍCH KEMPŮ budeme rozesílat na vaše e-mailové kontakty nebo je najdete na těchto stránkách  v záložce KEMPY 21,zde budou uloženy všechny informace a pokyny (nástupní list, potvrzení o zdravotní způsobilosti,  řád Kempu, jídelníček, informace k odjezdu, táborová hra …).

 

Máme jedno poslední volné místo